Kolegij Mikotoksikologija  osigurava studentu da savladavanjem gradiva stekne znanja o osnovnim pojmovima vezanim uz mikotoksine i mikotoksikoze. Sadržajem su obuhvaćene osnovne skupine mikotoksina kao što su aflatoksini, ohratoksini, trihoteceni, toksini iz skupine fumonizina, fuzarium toksina i njihova toksična svojstva. Sadržajem predmeta obrađuju se i posebne kategorije hrane specifične za nastajanje određenih skupina mikotoksina, uzorkovanje uzoraka sukladno Uredbama Europske Unije, tehnike izolacije i identifikacije mikotoksina te zakonski propisi.