Poštovane studentice i studenti.

Dobro došli na stranice e-kolegija čiščenje voda i otpadne vode. 

Dio svojih nastavnih obaveza iz  predmeta  studenti izvršavaju u virtualnom okruženju, na Moodle poslužitelju Zdravstvenog veleučilišta.

 Očekuje se od studenta da prouči nastavne sadržaje i pomoću objavljenih prezentacija usvoji ključne pojmove.

Po održanim predavanjma biti će dostupan i tematski test čijim rješavanjem student potvrđuje usvojenost sadržaja.

Ciljevi nastave jesu: upoznavanje metodologije pročišćavanja voda kao i karakteristike i vrste otpadnih voda.


dr.sc. Sandra Šikić. dipl.ing


Prezentacije predavanja iz sanitarne inspekcije

Gospodarenje otpadom je kolegij koji studente uvodi u osnovne pojmove vezane za otpad, hjerarhiju i red prvenstva u gospodarenju otpadom. Obrađuju se različite teme vezane uz obradu otpada kao i zakonodavni okvir

Poštovane kolegice i kolege, dragi studenti,

Kolegij Kemijska analiza hrane, obrađuje teme iz područja sigurnosti i kvalitete hrane. Obrađuje važne segmente zakonskih propisa koji su neophodni u procjeni i ocjeni sukladnosti te zdravstvenoj ispravnosti hrane. Veliki dio kolegija posvećen je kontaminantima u hrani, važnosti izbora pogodnih analitičkih metoda u svrhu njihove izolacije i identifikacije, te konačnoj ocjeni sukladnosti proizvoda. U dijelu kolegija obrađuje se i kvaliteta pojedinih skupina prehrambenih proizvoda kao i mogućnosti dodavanja pojedinih aditivia u hranu, te ocjena senzorskih svojstava hrane. Sve navedeno popraćeno je i vježbovnim sadržajima, te primjerenim računskim zadacima. Na kraju kolegij obrađuje temu vezanu uz informiranje potrošača i označavanje hrane kao važnog dijela ocjene sukladnosti proizvoda te predstavlja primjere iz prakse kako bi student lakše prepoznao ispravno označenu hrani i uočio eventualne pogreške i nedostatke koji bi mogli potrošača dovesti u zabludu.