Ovdje će se održati ispit iz Molekularne biologije za studij MLD. Ispit se piše u pregledniku Safe Exam Browser. Upis u kolegij će biti omogućen 16.6. od 12 sati. Ispit će se održati 23.6. u 10 sati. Vrijeme održavanja ispita je naznačeno i na studomatu.

Organizacija rada i oprema mikrobiološkog laboratorija za potrebe testiranja rezistencije
bakterija na antibiotike, in vitro testiranje i indukcija rezistencija bakterija na antibiotike,
primjena populacijske analize, osnove populacijske genetike, molekularne tehnike detekcije
rezistencija bakterija na antibiotike.

Dobrodošli u e-kolegij Fiziologija s patofiziologijom! Fiziologija čovjeka je znanost koja proučava kako funkcionira ljudski organizam, odnosno kako različite stanice, tkiva, organi i organski sustavi u našem tijelu međusobno surađuju s ciljem održavanja života. Patofiziologija se bavi uzrocima, nastankom, tijekom i posljedicama funkcionalnih promjena u organizmu. Na kolegiju ćete učiti o općim načelima u fiziologiji, kao što je očuvanje homeostaze u organizmu, o fiziologiji pojedinih organa i organskih sustava, o njihovom uzajamnom međudjelovanju, kao i o najvažnijim poremećajima njihove funkcije koji se javljaju kod određenih bolesti. Organski sustavi o kojima ćete učiti u sklopu kolegija uključuju živčani, hormonalni, mišićni, srčano-krvožilni, dišni, probavni, mokraćni, te ženski i muški reproduktivni sustav. Želimo vam puno uspjeha u učenju!

Hematologija je znanost koja se bavi proučavanjem krvi i krvotvornih organa.

U narednim izlaganjima bavimo se patološkim stanjima tj. bolestima krvi. 

Dobro došli u e kolegij Medicinska bakteriologija i virologija! U narednim izlaganjima obrađivat ćemo teme iz specijalne bakteriologije. 

Opća klinička kemija je kolegij na kojem studenti stječu teorijska i praktična znanja za rad u suvremenom kliničkom laboratoriju. Studenti se osposobljuju za samostalno izvođenje rutinskih laboratorijskih pretraga u različitom biološkom materijalu, prepoznavanje mogućih izvora grešaka te tumačenje dobivenih rezultata. 

Kolegij uključuje stjecanje znanja iz područja patologije organskih sustava. Omogućava prepoznavanje histološke slike najčešćih entiteta po organskim sustavima te prepoznavanje vrijednosti patohistoloških izvješća u kliničkoj praksi u kreiranju terapijskog pristupa vezano uz ekspresiju pojedinih prognostičkih čimbenika. Sadržaj kolegija je nadgradnja znanja iz područja patofiziologije bolesti i stanja u kliničkoj praksi. Opća patologija će obraditi: vrste i znakove smrti (prepoznavanje prirodne i nasilne smrti), građu stanice i prilagodbu stanice, upala i cijeljenje, osnovne genetske bolesti, poremećaj hemodinamike, neoplazme, određivanje stadija bolesti, obrada materijala za patohistološku analizu (fiksacija, dehidracija, uklapanje u parafin, rezanje, bojenje, histološka analiza). Specijalna patologija organskih sustava će obraditi: kardiovaskularne bolesti  bolesti respiratornog sustava, bolesti uropoetskog i genitalnih sustava, bolesti gastrointestinalnog sustava,bolesti lokomotornog sustava,bolesti središnjeg živčanog sustava,bolesti hematopoetskog sustava, bolesti dojke, histološke metode, histokemijsko bojenje preparta, imunohistokemijsko bojenje, elektronska mikroskopija.  Dodatno će se obraditi teorijski dio iz patohistološkog laboratorija, imunohistokemijskog laboratorija i laboratorija za elektronsku mikroskopiju.