Značaj istraživanja za razvoj rada sanitarnog djelatnika; pregled istraživačkog procesa; odnos teorije i nalaza istraživanja; etička načela u istraživanju; osnove kvalitativnih istraživanja; različiti nacrti istraživanja (predeksperimentalni, kvazieksperimentalni i eksperimentalni istraživački nacrti); postupci za izbor uzoraka; pisanje stručnih i znanstvenih radova; pretraživanje baza podataka.

OSNOVE ISTRAŽIVANJA I STATISTIKE,
Studij Sanitarnog inženjerstva, 2.godina

Savladavanjem sadržaja kolegija student će moći:

-       identificirati i razlikovati metodološke i statističke aspekte pojedinih stručnih i znanstvenih radova iz područja medicine
-       imenovati sve važne elemente istraživačkog nacrta, kao i istraživačkog izvještaja,
-       usporediti i prepoznati nacrte različite kvalitete,
-       imenovati i koristiti različite statističke postupke,
-       usporediti ih s obzirom na njihove prednosti i nedostatke,
-       odabrati odgovarajuće postupke ovisno o vrsti podataka kojima raspolažu
-       prepoznati i opisati obilježja podataka na pojedinoj mjernoj skali
-       obraditi i interpretirati podatke prikupljene u jednostavnijem istraživanju.

Opće kompetencije ovog predmeta odnose se na usvajanje statističkog načina razmišljanja, te stjecanje kritičnosti neophodnog za praćenje stručne literature.

Specifične kompetencije odnose se na znanje o planiranju nacrta istraživanja, te jednostavniju obradu podataka, što uključuje znanje o osnovnim statističkim metodama i postupcima, kao i njihovoj interpretaciji. Ovaj kolegij pridonijet će razumijevanju informacija značajnih za obavljanje svakodnevnih zadataka u zdravstvenoj praksi studenata.