Zdravszvutveno veleučilište u Zagrebu

 Mlinarska cesta 38, 10 000 Zagreb
 T
el. +385 5495 800 / Faks. +385 5495 900Poštovani,

Obavještavamo Vas da su svi Moodle kolegiji akademske godine 2020., a sukladno obavijesti od 8. srpnja 2021. godine prebačeni u akademsku godinu 2021 i spremni za korištenje.

Moodle 2020 je aktualna istanca dostupna na https://moodle.zvu.hr.

*Ispite u rujnu pripremate na navedenoj instanci.

Moodle za akademsku godinu 2021/2022 dostupan je na https://moodle.zvu.hr/2021

Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju putem e-mail-a: helpdesk@zvu.hr.

Srdačan pozdrav