- Opća farmakologija (uvod, klasifikacija lijekova, načini aplikacije lijekova, nazivlje) - Farmakokinetika i farmakodinamika - Kliničko ispitivanje lijekova - Nuspojave i interakcije - Zakonodavstvo na području lijekova - Suradljivost bolesnika i pridržavanje uputama o primjeni lijeka - Primjena lijekova u posebnih skupina bolesnika (stariji, djeca, trudnice, pri oštećenju bubrežne ili jetrene funkcije) - Farmakologija autonomnog živčanog sustava - Farmakologija središnjeg živčanog sustava - Anestetici, analgetici i protuupalni lijekovi - Lijekovi za liječenje poremećaja srca i krvožilnog sustava - Lijekovi za liječenje poremećaja probavnog sustava - Lijekovi za liječenje poremećaja dišnog sustava - Antimikrobna kemoterapijska sredstva - Lijekovi za liječenje poremećaja metabolizma, hormoni i vitamini