- Povijest razvoja etike - Moral kao predmet kojim se etika bavi i njegov razvoj - Povijest sestrinske etike - Tradicionalane i moderne etičke teorije primjenjive u sestrinskoj praksi - Etički teorije (etika vrline, etika dužnosti, Kantova etika dužnosti, utilitarna etika, etika skrbi) - Principalizam u sestrinskoj praksi - Sustav moralnih vrijednosti u sestrinstvu - moralne osobine (vladanje sobom, odnos prema bolesniku, njegovoj obitelji, suradnicima) - Modeli donošenja etičkih odluka u sestrinskoj praksi - Profesionalna etika i sestrinstvo (etički kodeks - ICN, Komora medicinskih sestara RH) - Zastupanje interesa bolesnika kao najvišeg dobra - Medicinska sestra kao medijator u procesu donošenja etičkih odluka