- Određenje temeljnih pojmova informatike i njenog značaja za razvoj znanja i unapređenje stručne prakse;
- tehnička osnovica informatičkih sustava
- osnovni dijelovi i njihova funkcija;
- programska podrška potrebna za rad računarskih sistema
- sistemska programska podrška, aplikacijska programska podrška;
- osnovni oblici primjene računala u pretraživanju baze podataka s ciljem učenja i istraživanja
- zdravstveni informacijski sustavi: načela i razine;
- primjena informatike u unapređenju procesa zdravstvene njege (evidence based nursing care);
- primjena informatičke tehnologije u svim komunikacijskim procesima u zdravstvenim ustanovama;
- primjena e-sestrinske dokumentacije i njeno stalno poboljšavanje.