- Znanja o osnovnim biološkim značajkama najvažnijih mikroorganizama i parazita koji uzrokuju infekcije pojedinih organskih sustava u čovjeka - načini prenošenja infekcija uzrokovanim mikroorganizmima među ljudima; - mogućnosti primjene antimikrobnih lijekova u liječenju određenih infekcija - osnove mikrobiološke dijagnostike infekcija pojedinih organskih sustava - pravilan način uzimanja materijala za mikrobiološku obradu; - načine sprečavanja i zaštite od bolničkih infekcija; - praktično upoznavanje s različitim metodama mikrobiološke dijagnostike u laboratoriju.