- Sila i energija. - Hidrodinamika i hidrostatika. - Elektromagnetsko zračenje. - Radioaktivnost. - Organizacija zaštite od zračenja u RH. - Radiološki uređaji i tehnike.