ZDRAVSTVENA NJEGA UTEMELJENA NA DOKAZIMA

Očekivani ishodi učenja za predmet

 • prosuditi vrijednost znanstvenih istraživanja i prakse utemeljene na dokazima
 • prepoznati etičke dvojbe vezane uz znanstvena istraživanja i praksu utemeljenu na dokazima
 • koristiti baze podataka pri traženju najboljeg/najprihvatljivijeg dokaza
 • primijeniti smjernice za prikupljanje, analizu i sintezu dokaza te provođenje promjena u praksu u području zdravstvene njege
 • primijeniti prihvatljivi dokaz u proces zdravstvene njege

Sadržaj predmeta

 • definicija zdravstvene njege utemeljene na dokazima i prakse utemeljene na dokazima
 • povijest razvoja teorije i prakse utemeljene na dokazima u zdravstvenoj njezi
 • etički aspekti znanstveno - istraživačkog rada i prakse utemeljene na dokazima
 • važnost istraživanja i prakse utemeljene na dokazima za sigurnost bolesnika i kvalitetu zdravstvene njege
 • pristupi dokazima: elektroničke baze podataka, knjižnice
 • hijerarhija dokaza na temelju znanstvenog i stručnog sadržaja
 • smjernice za prikupljanje, analizu i sintezu dokaza te provođenje promjena u praksu u području zdravstvene njege
 • analiza isplativosti uvođenja prihvatljivog dokaza u praksu – provedivost,  mogućnosti radne organizacije, raspoloživost ljudskih i materijalnih resursa
 • primjena prihvatljivog dokaza u proces zdravstvene njege i njegova standardizacija