Industrija, otpad i okoliš-povijest i trend, definicije važnijih pojmova, porijeklo čistije proizvodnje, definicija ČP, prednost ČP, metodologija ČP, prikaz metodologije za procjenu mogućnosti ČP, Eko-dizajn, Eko-efikasnost, Eko-oznake. Tehnologije s malo ili bez otpada, priprema projekta, preliminarna procjena, faza analize, faza predlaganja mogućih rješenja, analiza provedivosti, provedbena faza, ocjena rezultata projekta, HACCP u tehnološkim procesima, ekonomska strana projekta ČP, čistija proizvodnja i ekonomija, ekonomska ocjena projekta ČP.