Bihevioralni pristup pitanjima čovjekove okoline, teorijski pristupi i modeli odnosa čovjeka i okoline, percepcija svakodnevne okoline i okolinskih opasnosti, okolinski stresori, ponašanje ljudi u katastrofama i nesrećama, psihosocijalni aspekti stambene i radne okoline, adaptivno ponašanje u različitim okolinama, odnos prema zaštiti prirode.