Razvoj zakonodavstva u vezi s okolišem u svijetu i u Hrvatskoj. Pravni oblici i politika okoliša. Pregled sanitarnog prava u svijetu s posebnim osvrtom na stanje u europskim zemljama. Nositelji provedbe sanitarnog prava. Pregled zakonodavstva kojim se reguliraju odnosi iz područja zaštite na radu i prava radnika na siguran rad, inspekcije rada te zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Održivi razvitak. Pravo u korist ekološke racionalnosti, pravo nasuprot ekološkoj racionalnosti. Razvoj pravnih sustava u funkciji održivog razvitka. Pravo u zemljama u tranziciji. Međunarodni aspekti zaštite i očuvanja okoliša. Međunarodne konvencije i ugovori. Međunarodni ugovori kojih je ugovornica Republika Hrvatska iz područja zaštite okoliša, atmosfere, morskog okoliša, međunarodnih vodotokova, prekograničnog prometa opasnog otpada, zaštite biološke raznolikosti. Osnovna načela: načelo preventivnosti, uzročnosti, zajedništva, opće naknade.