Različiti neparametrijski testovi; jednostavna i složena analiza varijance; faktorska analiza (modeli faktorske analize i faktorijalni istraživački pristup), pregled različitih multivarijatnih metoda.