Pojam zaštite na radu, subjekti provođenja zaštite, obveze poslodavca, obveze zaposlenika. Služba zaštite na radu i zaštite od požara. Suvremene metode analize faktora radnoga okoliša, interpretacija rezultata mjerenja, periodički pregledi radnog okoliša te prikaz najvažnijih metoda tehničke zaštite. Metode analize radnih uvjeta: toplinski faktori, buka, vibracije, neionizirajuća i ionizirajuće zračenje, plinovi i pare, čestice i vlakna. Analiza osvijetljenosti i bliještanja, korekcija rasvjetnog sustava. Tehnička i osobna zaštita od nepovoljnih uvjeta na radu. Zakonodavstvo u području zaštite na radu, prava iz socijalnog osiguranja, upravni postupci. Pravilnici o načinu ispitivanja oruđa za rad, radnog okoliša i osobnih zaštitnih sredstava; pravilnici o poslovima s posebnim uvjetima rada te o utvrđivanju opće i posebne sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, lista profesionalnih bolesti. Organizacija zdravstvenog nadzora zaposlenika.