Predmet obrađuje slijedeće tematske cjeline: Podjela veterinarskih lijekova. Specifična svojstva anabolika, kemoterapeutika, antibiotika i antiparazitika. Prisutnost veterinarskih lijekova (biorezidua) u mesu, proizvodima od mesa, mlijeku i mliječnim proizvodima, jajima, dječjoj hrani i medu. Zakonski propisi koji reguliraju primjenu veterinarskih lijekova i propisi koji reguliraju količine biorezidua u hrani. Vježbe se odvijaju u laboratoriju, a svojim sadržajem prate tematske jedinice predavanja. Određivanje kloramfenikola iz mesa i mlijeka ELISA tehnikom. Određivanje kloramfenikola, streptomicina i gentamicina iz meda ELISA tehnikom i LC-MS tehnikom. Određivanje sulfonamida i dječje hrane ELISA i LC-MS tehnikom