Mjere i uvjeti vezani na zaštitu od ionizirajućeg zračenja. Koncept i jedinice. Prirodno i umjetno zračenje. Međunarodno udruženje o zaštiti od zračenja. Načela zaštite. Biološki učinak. Zaštita od zračenja profesionalnog osoblja. Osobna zaštita. Zakonodavstvo.