Pojam globalne, nacionalne, korporativne (poslovne) sigurnosti. Zadaci i ciljevi poslovne sigurnosti u zdravstvenom sustavu. Organizacija sigurnosti u zdravstvenim ustanovama, zaštita na radu i protupožarna zaštita u zdravstvenom sustavu, zaštita intelektualnog vlasništva u zdravstvenom sustavu, zaštita radnog okoliša i gospodarenje medicinskim otpadom u zdravstvenom sustavu. Upravljanje kriznim situacijama u zdravstvenom sustavu, sigurnosne politike informacijskih sustava u zdravstvenom sustavu. Zaštita poslovnog procesa od računalnog kriminaliteta u zdravstvenom sustavu, norme i normizacije u zdravstvenom sustavu, zaštita podataka i informacija u zdravstvenom sustavu. Novi modeli sigurnosti i javno-privatno partnerstvo u zdravstvenom sustavu. Uloga zdravstvenog sustava u sustavu nacionalne sigurnosti RH. Normativni okvir poslovne sigurnosti.