Definiranje populacije osoba s intelektualnim i senzornim poteškoćama (terminologija, epidemiologija, klasifikacija, prevalencija) ? osobe s autizmom, oštećenjem vida, sluha i intelektualnim poteškoćama. Specifičnosti razvoja djece i odraslih osoba s intelektualnim i senzornim poteškoćama. Adaptivne vještine i funkcioniranje. Biološke teškoće. Kognitivni razvoj (percepcija, pamćenje, pažnja, mišljenje, učenje). Senzoričko funkcioniranje. Vizualnospacijalne sposobnosti. Emocionalni i socijalni razvoj. Govor i komunikacijske poteškoće. Augmentativna i alternativna komunikacija. Vizualno?kognitivna podrška. Multisenzorno okruženje. Oralnofacijalne aktivnosti u funkciji razvoja govora. Specifičnosti u motoričkom razvoju. Motoričke sposobnosti osoba s intelektualnim i senzornim poteškoćama. Perceptivno-motorička stimulacija. Razvojni pristupi i terapijska potpora razvoja kroz fizioterapijske koncepte. Važnost rane fizioterapijske intervencije za djecu s intelektualnim i senzornim poteškoćama. Specifičnosti fizioterapeutskog tretmana djece i osoba sa intelektualnim i senzornim poteškoćama i uloga fizioterapeuta u rehabilitacijskom timu.