Odabrane teme iz opće fizike: temeljne fizikalne veličine, osobito rad, snaga i energija: elementarni opis električnih i magnetskih pojava, uz naznaku primjena u elektronici: kratki opis atoma, elementarnih čestica i elektromagnetskih valova. Odabrane teme iz elektrike i elektromagnetizma, akustike i ultrazvuka.