Informatika i njen značaj za razvoj znanja i unapređenje stručnog rada. Tehnička osnovica informatičkih sustava, dijelovi i njihova funkcija. Programska podrška. Osnovni oblici primjene računala. Medicinsko informatičko nazivlje. Podaci i priprema za obradu računalom. Šifriranje. Klasifikacija. Organizacija i zaštita podataka. Sustavi potpore odlučivanju. Zdravstveni informacijski sustavi: načela, razine. Korištenje računala za komunikaciju u lokalnim i globalnim sustavima. Primjena informatike u struci. Telemedicina. Multimedijalne aplikacije.Teleradiologija.