Definicija i sadržaj socijalne medicine, javnog zdravstva i zdravstvene ekologije. Pojmovi i odrednice zdravlja i bolesti. Zdravlje pojedinca i zajednice. Utjecaj društvenih čimbenika na zdravlje. Promatranje čovjeka u njegovoj sredini i rješavanje zdravstvenih potreba na osnovi tih spoznaja. Zdravstvena zaštita, sadržaj, ciljevi. Primarna, sekundarna i tercijarna razina zdravstvene zaštite. Ugrožene grupe i činitelji rizika. Zdravstvene ustanove i metode rada. Mjere zdravstvene zaštite. Primarna, sekundarna i tercijarna prevencija. Sistematski pregled za pravodobno otkrivanje bolesnika. Prava i dužnosti građana u zdravstvenoj zaštiti. Zdravstveno osiguranje. Osnovne higijenske norme, dispozicija otpadnih tvari, principi sterilizacije.