Integralni pristup patobiološkom procesu koji je bit patofiziologije i stavlja u prvi plan bolesnika kao cjelovitu biološku jedinku sa svim svojim nasljednim i stečenim svojstvima, konstitucijom i reaktivnošću, nerazdvojivu s okolinom. Patofiziologija kao povezivanje problema iz medicinske prakse s temeljnim biomedicinskim spoznajama i sagledavanje uzročno-posljedičnog niza patogenetskih mehanizama koji djelovanjem etiološkog čimbenika dovode do očitovanja bolesti. ? Patofiziologija - integrativni pristup bolesti: zdravlje i bolest, smrt, opća načela etiologije i patogeneze, poremećaji homeostaze organizma. ? Oštećenje i prilagodba stanice i substaničnih tvorevina; ? Poremećaji imunološkog sustava, akutna i kronična upala, bolesti okoliša; ? Poremećaji energijskog metabolizma, termoregulacija i vrućica ? Poremećaji prometa vode, elektrolita i acidobazne ravnoteže ? Patofiziologija boli ? Šok i poremećaji svijesti ? Poremećaji građe i funkcije DNK i poremećaji gena ? Neoplazme ? Pretilost i poremećaji metabolizma, poremećaji stvaranja, lučenja i djelovanja hormona ? Ekološka načela i zdravlje ? Etiološki čimbenici: kemijski, fizički, biološki. ? Poremećaji funkcije organa i organskih sustava unutar organizma: srce i cirkulacija krvi, disanje i pluća, probavni sustav i jetra, bubrezi i izlučivanje mokraće.