Kolegij uključuje stjecanje znanja iz područja patologije organskih sustava. Omogućava prepoznavanje histološke slike najčešćih entiteta po organskim sustavima te prepoznavanje vrijednosti patohistoloških izvješća u kliničkoj praksi u kreiranju terapijskog pristupa vezanog uz ekspresiju pojedinih prognostičkih čimbenika, kao i vrijednost patohistološke dijagnostike u određivanju stadija bolesti. Sadržaj kolegija je nadgradnja znanja iz područja patofiziologije bolesti i stanja u kliničkoj praksi.