Sadržaj kolegija uključuje teorijska i praktična znanja stečena na vježbama, a usmjeren je na povezivanje dosada stečenih znanja iz anatomije tijela i prikaza anatomskih struktura tijela različitim radiološkim dijagnostičkim metodama: konvencionalnoj radiografiji, kompjutoriziranoj tomografiji, ultrazvuku te magnetskoj rezonanciji. Uključena su i znanja važna za procjenu kvalitete radioloških snimaka s obzirom na anatomske varijacije u razvoju, razlike u konstituciji, dobi i spolu. Primjena znanja stečenih teorijskom nastavom, uvježbava se na praktičnim vježbama.