Struktura radioloških foto-materijala Upotreba foto-materijala ovisno o vrsti i namjeri Proizvodnja, pakiranje, čuvanje i upotreba foto-materijala Specifične senzitometrijske karakteristike filmova Ovisnost kvalitete radiološkog prikaza o senzitometrijskim karakteristikama Kategorizacija filmova, uvjeti upotrebe i specifična svojstva pojedinih vrsta radioloških filmova Teorija i praksa foto-kemijskog procesa Nadgledanja fotokemijske obrade filmova Teorijski i praktični aspekti automatske strojne obrade eksponiranih filmova Dokumentacijska, tehnička i dijagnostička kvaliteta radiološke snimke Procjena vrijednosti slike na filmu