Sadržaj predmeta stručne prakse usklađen je s teorijskim sadržajem nastavnih predmeta koje je student slušao u prethodnim semestrima. Napomena: praktična nastava se održava tijekom ljetnih praznika te stoga ne opterećuje semestralnu nastavu.