Povijesni bitak radiologije te razvitak konvenciolnalnih metoda randgenologije i kompjutorskih metoda suvremene radiologije. Temeljne metodološke odrednice dijagnostičkih i intervencijskih postupaka u radiologiji. Medicinske pravne norme u radiologiji, te oblici komuniciranja s bolesnicima i ostalim sudionicima medicinskih, dijagnostičkih i terapijskih procesa. Stručne norme i pravna, etička i običajna ograničenja u radu s bolesnicima, radni ambijent, radiološka tehnologija te oblici i norme zaštite od zračenja. Analiza i pohrana rezultata dijagnostičkih postupaka te kriteriji njihove ocjene. Svrha i oblik provođenja dozimetrije u radiološkoj struci te pravne norme i administrativne obveze vezane uz potencijalne radiobiološke učinke. Medicinska i radiološka terminologija te način stručnog komuniciranja.