Kolegij uključuje stjecanje znanja iz područja zdravstvenog prava i etike zdravstvenih radnika (deontologija). Omogućuje upoznavanje s najvažnijim propisima kojima se regulira obavljanje zdravstvene djelatnosti ? medicinske radiologije i povezanosti iste s ostalim zdravstvenim profesijama. Također, studenti će biti upoznati s etičkim načelima ključnim za kvalitetno obavljanje svoje djelatnosti i etičkim pristupom pacijentima. Kolegij će posebnu pažnju posvetiti odgovornosti radioloških tehnologa.