Organizacija rada i oprema mikrobiološkog laboratorija za potrebe testiranja rezistencije bakterija na antibiotike, in vitro testiranje i indukcija rezistencija bakterija na antibiotike, primjena populacijske analize, osnove populacijske genetike, molekularne tehnike detekcije rezistencija bakterija na antibiotike. Vježbe : svladavanje tehnike određivanja minimalnih inhibitornih koncentracija dilucijom u agaru, svladavanje tehnike indukcije rezistencija Helicobacter pylori na makrolide, svladavanje tehnike indukcije rezistencije Staphylococcus aureus na glikopeptide, svladavanje tehnike populacijske analize, svladavanje tehnika izolacije nukleinskih kiselina, svladavanje osnova populacijske genetike, svladavanje osnova molekularnih tehnika detekcije rezistencije na antibiotike.

Dobrodošli na e-kolegij Molekularna biologija! Molekularna biologija je biološka disciplina koja se bavi molekularnom osnovom bioloških pojava i procesa u živim organizmima. Metode molekularne biologije primjenjuju se u različitim biološkim, biomedicinskim, biotehničkim, farmaceutskim, forenzičnim i sličnim istraživanjima i dijagnostici. U ovom kolegiju učit ćete o temeljnim spoznajama molekularne biologije i njenim najvažnijim metodama. 

DEZINFEKCIJA ili raskuživanje: Povijest; Cilj dezinfekcije je sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Usljed neprovođenja dezinfekcije može doći do štetnih djelovanja mikroorganizama koja mogu uzrokovati kvarenje hrane i oboljenja kod ljudi (otrovanja hranom, bolničke infekcije i sl.); Metode dezinfekcijskih postupaka: Mehaničke, fizikalne i kemijske metode; Ispitivanje dezinficijensa u upotrebi; PRANJE RUKU: Higijensko antiseptičko pranje ruku, Kirurško pranje i dezinfekcija ruku; sredstva za dezinfekciju ruku i kože, predmeta i radnih površina. Ubodni incident. STERILIZACIJA: povijest; postupci, primjena, praktično izvođenje; Svakodnevna i povremena kontrola sterilizacije.