Zakonska i podzakonska regulativa sanitarne inspekcije i općeg upravnog postupka. Preventivni sanitarni nadzor nad izgradnjom, nad sprečavanjem i suzbijanjem zaraznih bolesti, nad proizvodnjom i prometom predmeta opće uporabe i živežnih namirnica, izvorima ionizirajućeg zračenja, nad proizvodnjom, uporabom i prometom otrova, nad vodama i sredstvima za snabdijevanje vodom, nad kakvoćom zraka, nad higijenskim uvjetima u javnim objektima. Rad u tijelima državne uprave