Principi biomehanike i biomehaničkih mjerenja. Kinetička, kinematička i elektromiografska mjerenja lokomocije. Biomehanički prikaz i objašnjenje bazičnih oblika lokomocije: hod, trčanje, skakanje, bacanje i udaranje. Opis i primjena mjernih postupaka i aparature za prikaz relevantnih podataka o bazičnim oblicima lokomocije.
Postupci planiranja i provođenja kinematičkog mjerenja u biomehanici pomoću trodimenzionalnih optoelektričnih i video mjernih sistema. Postupci planiranja i provođenja mjerenja u biomehanici upotrebom tenziometričkih platformi. Postupci planiranja i provođenja mjerenja u biomehanici pomoću elektromiografskog uređaja.
Usklađivanje relevantnih podataka kinetičkog, kinematičkog i elektromiografskog mjerenja u jednu cjelinu.