Anatomsko-fiziološke karakteristike mišića i funkcija mišića u vježbanju. Uloga kardiovaskularnog i respiratornog sustava u motoričkoj funkciji. Funkcionalna neuro-anatomska osnova motoričkog sustava, uloga središnjeg živčanog sustava u nadzoru nad pokretima i posturalnom prilagodbom tijela, uloga plastičnosti mozga u motoričkoj funkciji. Fiziološke osnove pokreta/vježbanja u cilju terapije i treninga. Osnovne zakonitosti ciljanog vježbanja u terapijskom i trenažnom procesu, te utjecaj vježbanja na tjelesne funkcije. Utjecaj vježbanja na povećanje aerobnog kapaciteta, mišićne mase, prehranu i kontrolu tjelesne težine; utjecaj vježbanja na fiziološke sustave organizma čovjeka. Sposobnost prilagodbe organizma na opterećenje; djelovanje različitih oblika opterećenja na mišićno-koštani sustav i ostale sustave tijela. Fiziološke različitosti spola i dobi u procesu vježbanja. Karakteristike posebnih programa prilagođenih životnoj dobi i zdravstvenom statusu. Planiranje i parametri individualne prilagodbe vježbanja u skladu sa ciljevima terapije i treninga.