Specifičnosti i interpretacija subjektivnog i objektivnog pregleda u procjeni osoba s poremećajem mišićno-koštanog sustava. Posebni mjerni postupci i testovi za procjenu poremećaja mišićno-koštanog sustava: procjena integriteta i funkcije zglobova, procjena mišićne funkcije, procjena integriteta i mobilnosti neuralnog tkiva, testovi za procjenu integriteta krvožilnog sustava, respiratorni testovi, procjena edema i deformiteta kosti, procjena integriteta mekih tkiva. Specifična procjena funkcionalnih aktivnosti: hoda, ustajanja, transfera. Posebnosti funkcionalne procjene po PNF konceptu; specifičnosti mehaničke dijagnostike. Procjena motoričkih sposobnosti: ravnoteže, koordinacije, fleksibilnosti, preciznosti, izdržljivosti. Upitnici i skale za procjenu boli i za procjenu aktivnosti svakodnevnog života. Diferencijalna dijagnostika akutnih, ponavljanih i kroničnih poremećaja mišićno -koštanog sustava. Specifičnosti procjene prema dobi, spolu, zanimanju, metaboličkim i imunološkim promjenama. Procjena posturalne adaptacije, amplitude pokreta, mišićnog rada, ravnoteže i sila reakcije podloge pomoću biomehaničkih sustava. Izokinetičke metode procjene zglobova, mišića i ravnoteže funkcije mišićnih skupina. Virtualna realnost i postupci procjene korištenjem virtualne realnosti u fizioterapijskoj procjeni.