Oživljavanje bolesnika (BLS, ACLS), dijagnostički postupci u JIM-e, otvaranje i održavanje dišnog puta, postupci, sredstva i metode održavanja dišnog puta, osnove mehaničke ventilacije, Modaliteti mehaničke ventilacije i specifične postavke mehaničke ventilacije s obzirom na patologiju bolesnika, bolesti dišnih putova i njihovo liječenje, VAP (ventilator associated pneumonia), hemodinamski monitoring-invazivne i neinvazivne metode, mehanička potpora radu srca, farmakološka potpora radu srca, Infekcije / sepsa u JIM-e, prevencija i liječenje infekcija u JIM-e, inducirana hipotermija-indikacije, metode primjene, transfuzija, tromboprofilaksa,, prehrana bolesnika u intenzivnoj medicini, analgezija i sedacija u JIM-e.