Moralna prosudba u med. etici od utilitarizma i deonotolgije do autonomije pacijenta. Pojam morala,moralnosti i moralnih normi. Bioetički problemi u odnosima bolesnika i med.sestara.Dostojanstvo čovjeka,njegova života i smrti. Odgovornost u održanju visokih profesionalnih standarda i etičkih načela u nesklonim vremenima i okolnostima. Moralne dvojbe i vještine odlučivanja u zdravstvenim timovima. Modeli etike.Etički relativizam. Vrednovanje kao konstantna dimenzija ukupne ljudske egzistencije.