Etiologija, klinička slika i tijek bolesti. Dijagnostički i terapijski postupci u internoj medicini. Hitna stanja u internoj medicini. Bolesti srca i krvnih žila. Bolesti respiracijskog sustava. Bolesti bubrega i mokraćnog sustava. Gastroenterologija. Endokrinologija i bolesti metabolizma. Bolesti hematopoetskog sustava, osnove onkologije, opći principi liječenja malignih bolesti. Klinička imunologija i reumatske bolesti. U obradi navedenih tema bit će iznesena uloga sestre u obradi, praćenju i liječenju bolesnika, s posebnim osvrtom na dijagnostičke metode kojima se sestra može samostalno koristiti.