Sadržaj kolegija uključuje zdravstvenu njegu bolesnika u provođenju invazivnih dijagnostičkih postupaka, razvijanje vještina, znanja u provođenju individualizirane skrbi, indikacije i kontraindikacije u provođenju dijagnostičkih postupaka. U sadržaju kolegija će biti uključeni algoritmi pripreme bolesnika za invazivni dijagnostički postupak na kardiorespiratornom i gastrointestinalnom susutavu , te praćenje stanja bolesnika nakon dijagnostičkih postupaka.