Klinička praksa u kirurgiji.Studenti će kroz sadržaje kolegija produbiti znanje o dijagnostičkim i terapijskim metodama u kirurgiji. Kroz podmodule će se specifično obraditi pojedine grane kirurgije, sa posebnim naglaskom na ulogu sestara u timskom pristupu liječenju i njezi bolesnika.