Farmakodinamika i farmakokinetika u posebnim grupama (djeca, stariji,trudnice), primjena lijekova kod bolesnika s oštećenjima vitalnih organa (bubrežna i jetrena insuficijencija). Klinička istraživanja lijekova, etički aspekti, dobra klinička praksa. Farmakoterapija utemeljena na dokazima, farmakoepidemiologija i osnove farmakoekonomike. Ponašanje bolesnika prema kroničnoj terapiji (adherencija).