Određenje komunikacijskih vještina i njene važnosti u sestrinskom radu, prepoznavanje i tumačenje verbalnih i neverbalnih komunikacijskih poruka u zdravstvenoj njezi, specifičnosti zdravstvene komunikacije, proširenje znanja o percepciji i prepoznavanju različitih očekivanja klijenata, uočavanje potreba i razvijanje vještina aktivnog slušanja, empatije i drugih komunikacijskih vještina u različitim okolnostima zdravstvene njege, komunikacija s osobama u stresu i krizi, komunikacija s tjeskobnim i depresivnim osobama, komunikacija s psihički poremećenim osobama, komunikacija s osobama umanjenih senzornih i govornih sposobnosti, Komunikacija s djecom, adolescentima i starijim osobama, komunikacija s obitelji bolesnika, unapređenje različitih aspekata komunikacije s drugim zdravstvenim radnicima.