Kolegij uključuje stjecanje znanja iz opće patofiziologije i znanja iz područja poremećaja funkcije pojedinih organskih sustava kao i drugih specifičnih područja specijalne patofiziologije. Stjecanje znanja iz opće patofiziologije uključuje pojam zdravlja, bolesti, smrti i terminalnih stanja, pojmove anabioze, katabioze i reaktivnosti/prilagodbe, poremećaje homeostatskih mehanizama, te etiologiju i patogenezu bolesti, uključivši fizikalne, kemijske i biološke etiološke čimbenike, upalu i poremećaje ravnoteže tjelesnih tekućina. U području specijalne patofiziologije stjecat će se znanja iz poremećaja strukture i funkcije pojedinih organa i organskih sustava (dišnog, kardiovaskularnog, probavnog, urogenitalnog, hematopoetskog, endokrinog i živčanog). Specijalna patofiziologija također uključuje stjecanje znanja iz poremećaja metabolizma i imunopatofiziologije koja uključuje tumorsku imunopatofiziologiju. Posebni dio specijalne patofiziologije čini patofiziologija nutritivnih poremećaja i procjena nutritivnog statusa organizma, proces starenja i patofiziološka podloga medicine starije dobi te patofiziološka podloga utjecaja okoliša na zdravlje.