Kolegij uključuje stjecanje znanja iz područja patologije organskih sustava. Omogućava prepoznavanje histološke slike najčešćih entiteta po organskim sustavima te prepoznavanje vrijednosti patohistoloških izvješća u kliničkoj praksi u kreiranju terapijskog pristupa vezano uz ekspresiju pojedinih prognostičkih čimbenika. Sadržaj kolegija je nadgradnja znanja iz područja opće i specijalne patologije te patofiziologije bolesti i stanja u kliničkoj praksi.