Priprema bolesnika za operativni zahvat u složenim kirurškim situacijama: politrauma, opsežne opekline, kraniocerebralne ozljede, veći i složeni kardiokirurški i torakalni zahvat. Praćenje stanja bolesnika kroz primjenu sofisticirane medicinske tehnologije: EKG; centralni venski tlak ( CVP ); krvava metoda mjerenja krvnog tlaka; tlak u lijevoj pretklijetki ( LAP ), pulmonalni arterijski tlak ? PAP:izravno određivanje sistoličkog tlaka-PAS,dijastoličkog tlaka ? PAD,srednjeg plućnog tlaka ? PAP,plućnog okluzivnog tlaka ?PCWPcentralnog venskog tlaka,minutnog volumena srca i temperature cirkulirajuće krvi. Specifičnosti TPP: procjena i praćenje nutritivnog statusa, izračun potreba bolesnika (vrsta energetskih izvora),primjena pripravaka i praćenje laboratorijskih parametara Specifičnosti njege bolesnika na kontroliranoj i potpomognutoj umjetnoj ventilaciji, uzimanje materijala za laboratorijske pretrage i praćenje njihovih parametara. Nadzor nad poslijeoperacijskom oporavku bolesnika, prevencija komplikacija i rane sestrinske intervencije u slučaju njihovog nastanaka. Planiranje zdravstvene njege kirurških bolesnika i upravljanje njenom kvalitetom, te vođenje sestrinske dokumentacije.