Etički problemi sestrinstva u neurologiji, pojam kompetencija i kompetencije neuroloških sestara u svijetu i u Hrvatskoj, profesionalizacija sestrinstva, metode rješavanje problema kroz konstruktivnu raspravu, analititičko i kritičko mišljenje i utjecaj na praksu neuroloških sestara, proces sestrinske skrbi u neurologiji, specifičnosti prikupljanja podataka, sestrinski intervju, sestrinske dijagnoze (NANDA ? klasifikacija i povoljne dijagnoze), specifičnosti zdravstvene njege kod neuroloških bolesti i sindroma kod djece i adolescenata, odraslih i starih osoba.