S ciljem usmjeravanje studenata ka sestrinskoj praksi utemeljenoj na dokazima i kritičkom mišljenju u procjeni istraživačkih nalaza kao i njihovoj primjeni u sestrinskoj praksi obuhvaćeni su sljedeći sadržaji: - Temeljne pretpostavke istraživačkog procesa ? znanstveni pristup; - Važnost istraživanja za razvoj sestrinstva (sestra kao korisnik rezultata istraživanja i kao sudionik u istraživačkom procesu); - Putovi spoznaje i uloga pojedinih elemenata (teorija, istraživanje, hipoteze i varijable); - Etički problemi u istraživanju; - Populacija i odabir uzorka (vrste uzoraka i načini odabira uzorka); - Mjerenje i mjerne ljestvice (metrijske osobine mjernog postupka - pouzdanost, valjanost, objektivnost i osjetljivost; vrste mjernih ljestvica); - Istraživanja na kvantitativnim podacima - podjela i pretpostavke; - Predeksperimentalni, eksperimentalni, kvazi-eksperimentalni i korelacioni istraživački nacrti (izbor uzorka, kontrola, valjanost, registriranje podataka); - Longitudinalni istraživački nacrti; - Osobitosti anketnih istraživanja - Kvalitativna istraživanja ? pregled i pretpostavke kvalitativnog istraživanja (elementi oblikovanja kvalitativnog istraživanja, prikupljanje podatka, analiza podataka, pretpostavke pouzdanosti i valjanosti, ograničenja kvalitativnih istraživanja); - Sistematski i kritički pregled objavljenih istraživačkih radova (proces kritičke analize istraživačkog rada); - Prikupljanje podataka i mjerenje (izvori podataka ? mjerenje, opažanje, postavljanje pitanja i ostali izvori podataka; registriranje i pohranjivanje podataka); - Proces razvoja prijedloga istraživanja i njegova struktura; - Pronalaženje informacija o stručnim i znanstvenim istraživanjima; - Pisanje izvještaja o rezultatima istraživanja (priprema rukopisa za objavljivanje, dijelovi izvještaja).