Povijest i pozadina HACCP sustava. Načela HACCP sustava; analiza rizika; identifikacija CCP; načini utvrđivanja kritične granice za poduzimane preventivne mjere, kao i utvrđivanje zahtjeva glede sustavnog praćenja CCP; uključivanje HACCP-a u korektivne mjere kao sustavno praćenje odstupanja od neke kritične granice na nekoj CCP; razvijanje efikasnih postupaka vođenja evidencije. Četiri procesa praćenja valorizacije sustava. Objekti i HACCP sustav. Primjena HACCP principa. Uvođenje HACCP sustava u sve djelatnosti prehrambene industrije, ugostiteljske objekte, zdravstvene i bolničke institucije, kao i u dječje vrtiće, škole, đačke i studentske domove. Inspekcija po HACCP-u. Zakonska regulativa u izradi, primjeni i provedbi HACCP-a. Važnost SOP-a. Integracija sistema HACCP sa sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000.