Teorija kvalitete uključujući povijest kvalitete; temeljni podaci o normama i ISO (International Organization for Standardization). Sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2000; načela upravljanja kvalitetom; razvoj unutarnje i vanjske kontrole kvalitete; filozofija procesnog pristupa; stalno poboljšanje (PDCA ciklus); cjelovito upravljanje kvalitetom (TQM), poslovna izvrsnost. Upoznavanje sa sustavom upravljanja okolišem ISO 14001 i sustavom upravljanja zaštitom i zdravljem ljudi OHSAS 18001, granskim normama (HACCP) i njihovom integriranju u integralni sustav upravljanja.