Student će se upoznati s osnovnim znanjima o najvažnijim elementima sustava zaštite zdravlja i sigurnosti na radu prema međunarodnoj normi OHSAS 18001 za uklanjanje manjkavosti i smanjivanje rizika na radnom mjestu kroz ispunjavanje zakonskih zahtjeva i postizanje pozitivnih ekonomskih efekata poslovanja. Usvojit će znanje na koji način se upravlja i vodi sustavom upravljanja sigurnosti na radu, kako bi savladao kreiranje ciljeva iz područja zdravlja i sigurnosti zdravlja. Student će dobiti nova saznanja o elementima na kojima se mora temeljiti uspješan sustav upravljanja (prikladna politika, identifikacija rizika, aktivnost upravljanja, praćenje i provođenje mjera, te stalni pregledi, procjene i poboljšanja).